ВУЗы Варшавы

Государственный Варшавский Университет

( Uniwersytet Warszawski ) 

http://www.uw.edu.pl/

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, Докторант, МВА, Обучение на английском языке

 

Варшавский Политехнический Университет

( Politechnika Warszawska )

http://www.pw.edu.pl 

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, Обучение на английском языке

 

Университет Финансов и Менеджмента

( Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania )

http://www.vizja.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, Докторантура, МВА, Обучение на английском языке

 

Академия Леона Козьминского

( Akademia Leona Koźmińskiego )

http://www.kozminski.edu.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, MBA, Обучение на английском языке

 

Университет Психологии

( Wyższa Szkoła Psychologii )

http://www.swps.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, Докторантура, Обучение на английском языке

 

Университет Лазарского

( Uczelnia Łazarskiego )

http://www.lazarski.pl 

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, MBA, E-learning, Обучение на английском языке

 

Академия Финансов и Бизнеса Вистула

( Uczelnia Vistula )

www.vistula.edu.pl

Бакалавриат, Магистратура, Обучение на Английском языке, Двуязычное обучение

 

Университет ТуризмаУниверситет Туризма и Иностранных языков

( Wyższa Szkoła Turystyky i Języków Obcych )

http://wstijo.waw.pl/

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура

 

Университет Экологии и Управления

( Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania )

www.wseiz.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура

 

Университет VIAMODA INDUSTRIAL

( VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie )

www.vmi.edu.pl

Бакалавриат, Последипломное образование, Обучение на английском языке

 

Университет Менеджмента в Варшаве

( Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie )

http://www.kaweczynska.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура

 

Общественная Академия Наук

( Społeczna Akademia Nauk Warszawa )

http://www.warszawa.san.edu.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, Обучение на английском языке

 

Collegium Civitas

http://www.civitas.edu.pl/

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, Докторантура

Обучение на английском языке

 

Университет им. Марии Склодовской-Кюри в Варшаве

( Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie )

http://www.uczelniawarszawska.pl 

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура

 

Университет Информационных Технологий и Менеджмента

( Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania )

http://www.wit.edu.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура

 

Университет Экономики ALMAMER

( Szkoła Wyższa ALMAMER )

http://www.almamer.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, Обучение на английском языке

 

Университет Лингвистики «Wszechnica Polska»

( Szkoła Wyższa Wszechnica Polska )

http://www.wszechnicapolska.edu.pl

Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура, Обучение на английском языке

 

Польско-Японский университет Компьютерных Технологий

( Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych )

www.pjwstk.edu.pl

Бакалавриат, Магистратура, Обучение на английском языке

 

Бакалавриат, Инженер, Магистратура, Аспирантура

 

 

Варшавская высшая гуманитарная школа им. Болеслава Пруса

( Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa )

https://wwsh.edu.pl/

Бакалавриат, Магистратура

 

 

Варшавский Университет Экономики

( Szkoła Główna Handlowa w Warszawie )

www.sgh.waw.pl/admission

Бакалавриат, Магистратура, Обучение на английском языке

 

Академия Косметики и Ухода за Здоровьем

 ( Akademia Urody )
Бакалавриат, Магистратура, Обучение на английском языке

 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Бакалавриат, Магистратура, Докторантура